Sunday, 17 July 2011

Sri Berdua


Anak tino hasilan terbaru SR. Gabungan pembaka Bapak Hitam Sri Gading dan Induk Balong Biru Cg.Yusof T'ganu.

1 comment: